65-41-L/51 Gastronomie

Gastronomie

Vzdělávání pro úspěšné absolventy s ukončením středního vzdělání s výučním listem oborů kuchař-číšník, kuchař, číšník-servírka.

Jedná se o nástavbové maturitní studium. Žáci si rozšíří své poznatky zejména v teorii, naučí se organizovat a řídit provoz podniků společného stravování ve výrobě i odbytu. Důraz je kladen na ekonomiku podniku, podnikové činnosti a hospodaření, základy účetnictví, marketingu a podnikového managementu. Žáci se seznámí i s hotelovým provozem, aby získali základní představu o provozu hotelů a ubytovacích zařízení.

Absolvent se vyznačuje odbornými vědomostmi, znalostmi a dovednostmi v systému řízení provozních činností ve společném stravování. V oblasti gastronomie se uplatní jako výkonní a provozní pracovníci, vedoucí výrobního i odbytového střediska, skladového hospodářství, kontrolní zaměstnanci a specialisté cateringových služeb. V odvětví průmyslu hotelnictví a lázeňství ve funkci kvalifikovaného personálu na úseku recepce, hotelových či etážových služeb, stravovacím, obchodním, technickém, ekonomickém i marketingovém útvaru. Absolventi mají možnost se úspěšně prosadit ve všech typech restauračních, hotelových, lázeňských a rekreačních zařízeních v řízení střední i vyšší úrovně managementu firem, jednotkách rychlého stravování, popř. jako samostatní soukromí podnikatelé.

Více informací

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 12,2% (0) 13,3% (0) 68,6% (87,5%) 100% (0%)
2019 20% (49,0) 57,1% (23,1) 21,2% (46,2%) 39,4% (23,1%)
2018 83,0% (69,0) 81,1% (32,5) 58,0% (60%) 26,4% (36%)
2017 61,6% (59,0) 54,3% (28,4) 31,1% (44,4%) 20,5% (38,9%)
2016 8,8% (0) 8,8% (0) 39,2% (46,7%) 35,5% (40%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 44,8% (21) 55,2% (9,6) 40,3% (16,7%) 100% (0%)
2019 72,9% (48) 74,1% (25,1) 72,9% (60%) 100% (0%)
2018 71,4% (32) 68,6% (20,7) 63,8% (25%) 46,7% (25%)
2017 36,8% (20) 20,2% (6,7) 34,2% (0%) 14,0% (57,1%)
2016 27,5% (18) 11,3% (5,9) 26,8% (0%) 26,8% (40%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 77,5% (54) 77,9% (31,9) 80,9% (78,3%) 100% (0%)
2019 77,8% (56) 64,1% (27,8) 41,9% (47,4%) 43,2% (21,1%)
2018 20,7% (44) 31,6% (18,6) 17,3% (34,5%) 24,9% (34,5%)
2017 24,7% (44) 9,5% (21,9) 14,8% (32%) 13,2% (44%)
2016 37,8% (48) 72,0% (37,3) 28,7% (40,9%) 21,7% (40,9%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: