66-52-H/01 Aranžér

Aranžér

Během studia žák získá komplexní vědomosti a dovednosti pro povolání aranžér.

Po úspěšně vykonaných závěrečných zkouškách může samostatně a odpovědně vykonávat veškeré aranžérské činnosti ve všech typech provozních jednotek různých forem vlastnictví, ve službách, na veletrzích a výstavách.

Předpokladem úspěšnosti žáka jsou estetický cit, vytříbený vkus, osobitý výtvarný projev, samostatné a pohotové rozhodování, samostatné řešení pracovních úkolů.

Více informací na našem webu zde.

Projekt podporují: