škola | Kolín (okres Kolín)

STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, KOLÍN IV, HAVLÍČKOVA 42

Škola s dlouholetou tradicí, škola pro správný krok do života.

Škola působí již od roku 1925. Zajišťuje teoretickou výuku, odborný výcvik a praxi v oborech středního vzdělání s výučním listem a nástavbové studium v denní i dálkové formě v oborech zaměřených svou náplní do sféry obchodu a podnikání (Prodavač, Pekař, Aranžér, Podnikání).

Naši absolventi se velmi dobře uplatňují na trhu práce i vzhledem k tomu, že odborný výcvik a praxe vykonávají po celou dobu studia přímo ve firmách. Žáci oborů Prodavač a Pekař získávají ve všech ročnících odměny za produktivní práci, v oboru Pekař také navíc stipendium Středočeského kraje.

Pro své žáky škola zajišťuje k rozšíření teoretických poznatků odborné exkurze ve výrobních firmách, návštěvy výstav a veletrhů. Žáci jsou zapojováni do odborných soutěží, a to i v rámci zemí EU.

Škola již řadu let dosahuje vynikající výsledky na mistrovstvích ČR v oboru prodavač, ocenění za čelní umístění aranžérů ve výtvarných soutěžích, naši žáci získávají Ocenění Hospodářské komory ČR pro nejlepší absolventy a škola za vysokou úroveň praktické přípravy.

RESPEKTUJEME INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ POTŘEBY ŽÁKŮ, JSME VELMI DOBŘÍ V OBORECH, KTERÉ VYUČUJEME. DĚLÁME VŠE PROTO, ABY BYLI ŽÁCI U NÁS SPOKOJENI A NAVŠTĚVOVALI NAŠI ŠKOLU RÁDI.

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLY. ZDE

Studijní obory nabízené pro školní rok 2021/2022:

Podnikání – nástavbové studium 64–41-L/51

  • 2leté denní a 3leté dálkové nástavbové studium
  • zakončené maturitní zkouškou (pro absolventy všech oborů s výučním listem)

Asistent prodeje - prodavač 66-51-H/01

  • 3leté denní studium
  • ukončené ZZK s výučním listem

Pekař - cukrář  29-53-H/01

  • 3leté denní studium
  • ukončené ZZK s výučním listem

Aranžér  66-52-H/01

  • 3leté denní studium
  • ukončené ZZK s výučním listem

Ocenění Hospodářské komory ČR

14. ročník celostátní odborné soutěže Prodavač 2019, soutěž Zlaté české ručičky 2019, projekt UNICEF

12. ročník mezinárodní soutěž  FOURFEST 2019 na Slovensku

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

64-41-L/51 - Podnikání
(ŠVP: Nástavbové studium dálkové)
64-41-L/51 - Podnikání
(ŠVP: Nástavbové studium denní)
29-53-H/01 - Pekař
(ŠVP: Pekař - cukrář)
66-51-H/01 - Prodavač
(ŠVP: Asistent prodeje)
66-52-H/01 - Aranžér
(ŠVP: Aranžér)

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
20. 5. 2015 - 25. 5. 2015
8. 11. 2011 - 10. 11. 2011
11. 12. 2007 - 13. 12. 2007
17. 5. 2004 - 20. 5. 2004
20. 9. 2001 - 20. 9. 2001
Projekt podporují: