23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Mechanik opravář motorových vozidel

Mechanik opravář motorových vozidel

3-letý učební obor s výučním listem

Kapacita oboru: 60 uchazečů

  • Naučíš se provádět údržbu a servisní činnosti motorových vozidel. Nacházet závady, odhalovat jejich příčiny, opravovat a seřizovat jednotlivé součásti motorových vozidel: motorů a jejich příslušenství, převodových ústrojí, podvozků, na základní úrovni i elektrických rozvodů a elektrické výstroje vozidel.
  • K tomu získáš dovednosti montážních prací, ale také znalosti jednotlivých součástí vozidel, principy jejich fungování a obvyklé závady, práci s diagnostickými přístroji.
  • V dílnách si osvojíš základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů a seznámí se se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

Odborný výcvik

Součástí výuky je odborný výcvik v dílnách SOU, které jsou provozovány na principu autoservisu. Významná část výuky je věnována diagnostice, kontrolám a seřizování motorů, kterou budeš provádět na nejmodernějších přístrojích. Budeš připravovat i motorová vozidla zákazníků pro stanice technické kontroly a měření emisí. Naučíš se zodpovědnosti za vlastní práci.

Uplatnění

Jako absolvent oboru "Mechanik opravář motorových vozidel" budeš připraven provádět:

  • opravy, údržbu a servis automobilů
  • seřizovat, ošetřovat, opravovat a zkoušet motorová vozidla

Můžeš tedy pracovat jako automechanik v autoservisech, v dílnách velkých dopravních, zemědělských aj. firem, ale také např. ve stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí apod.

Můžeš se také uplatnit ve výrobních závodech při montáži, seřizování a kontrole vyráběných vozidel. V povolání můžeš využít také řidičský průkaz pro nákladní vozidla.

Po ukončení školy lze pokračovat nástavbovým studiem, zejména v oborech zaměřených na automobily, v oborech strojírenského zaměření, případně v oboru orientovaném na podnikání.

Součástí výuky je získání řidičského oprávnění skupiny B a C.

Projekt podporují: