23-55-H/02 Karosář

Autokarosář

Autokarosář

3-letý učební obor s výučním listem

Kapacita oboru: 15 uchazečů

V teoretickém vyučování získáš dovednosti čtení strojírenských výkresů, schémat a technologické dokumentace, poznáš druhy a vlastnosti materiálů a způsoby jejich označování. Při opravách karosérií a skříní vozidel si kromě práce s plechy osvojíš i dovednosti seřizování a oprav jejich uzávěrů, zámků, mechanizmů ovládání oken apod., seřizování polohy pohyblivých dílů, zasklívání oken, demontáž a montáž dekorativních výplní a čalounění, nanášení izolačních a tlumicích vrstev a drobné opravy lakování. Po celkových opravách karosérií a opravách rovnáním se naučíš měřit a kontrolovat geometrii. Při všech činnostech se seznámíš se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

Při odborném výcviku se naučíš opravovat karosérie a skříně vozidel a montovat jejich příslušenství. Základem je práce s jemnými plechy a kovovými profily: jejich dělení, tváření a spojování (šroubovými spoji, nýtováním, lepením a svařováním). Odborný výcvik probíhá v dílnách SOU na automobilech zákazníků. Vybavení dílen umožňuje opravu i havarovaných automobilů.

Výhody

Součástí této výuky je získání:

  • oprávnění pro svařování plamenem
  • svářečského průkazu pro svařování v ochranné atmosféře CO2
  • získání řidičského oprávnění skupiny B

Stipendium

Žáci oboru Karosář získávají měsíčně stipendium. Bližší informace na webových stránkách Středočeského kraje https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/krajska-stipendia.

Uplatnění

Po absolvování oboru budeš kvalifikovaným pracovníkem s uplatněním především:

  • v dílnách a servisech v povolání karosář
  • při opravách částí karosérií a skříní silničních a kolejových vozidel, při jejich celkových opravách, montáži jejich příslušenství, jejich ošetřování a údržbě.
  • můžeš se uplatnit také ve výrobě vozidel

Absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem v oborech strojírenského zaměření nebo v oborech orientovaných na podnikání.

Projekt podporují: