39-08-M/01 Požární ochrana

Požární ochrana

Požární ochrana

4-letý studijní obor s maturitou

Kapacita oboru: 30 uchazečů

Požární ochrana – čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou.

Pokud máš vypěstovaný cit pro zodpovědnost a záchranu lidí v případě jejich ohrožení, pak je tento obor určený přímo pro tebe. Studium vyžaduje psychickou odolnost, vynikající zdravotní stav a fyzickou kondici.

Naučíš se posuzovat technologické provozy z hlediska požární bezpečnosti, posuzovat možnosti vzniku požárů, navrhovat opatření, používat výstroj a výzbroj určenou k zásahům, používat dýchací techniku, používat vyprošťovací techniku a radiostanice.

Naučíš se také kontrolní technické a řídící činnosti v Hasičském záchranném sboru ČR a v hasičských záchranných sborech organizací a podniků zaměřené na strojní službu jednotek požární ochrany v organizačním a operačním řízení a naučí se uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

Uplatnění

Jako absolvent tohoto oboru se uplatníš:

  • při výkonu služby v jednotkách požární ochrany, především jako velitel jednotky,
  • při splnění speciálních služeb v jednotkách požární ochrany,
  • v oblasti požární prevence nebo v oblasti ochrany obyvatelstva.

Uplatnění najdeš také na úseku krizového řízení a havarijního povolání, jako odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany, jako lektoři odborných předmětů z oblasti požární ochrany.

Můžeš se také uplatnit v pracovních pozicích hasič hasičského záchranného sboru, spojař hasičského záchranného sboru, strojník hasičského záchranného sboru aj.

Pro výkon některých povolání musíš splnit další zákonem stanovené podmínky, např. věkovou hranici, absolvování speciálního odborného školení, testů zdravotní a psychické způsobilosti aj.

Součástí výuky je získání řidičského oprávnění skupiny B a C.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST2 - SOŠ TECHNICKÉ 2
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 6,9% (0) 11,1% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 35,3% (74,7) 35,3% (32,6) 9,8% (61,9%) 5,9% (38,1%)
2018 50,7% (71,1) 34,8% (33,4) 36,2% (79,2%) 34,8% (16,7%)
2017 17,4% (51,6) 24,6% (29,7) 2,9% (33,3%) 4,3% (58,3%)
2016 8,8% (0) 10,3% (0) 45,6% (75%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 40% (39) 42,9% (20,7) 31,4% (50%) 100% (0%)
2018 20% (24) 11,1% (11,2) 13,3% (0%) 51,1% (16,7%)
2017 8,9% (18) 6,7% (9,3) 15,6% (11,1%) 20% (44,4%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 32,9% (52) 39,7% (28,5) 27,4% (68,4%) 100% (0%)
2019 22,4% (50) 27,6% (27,4) 40,8% (68%) 6,6% (32%)
2018 15,8% (50) 14,5% (21,5) 28,9% (61,1%) 39,5% (16,7%)
2017 27,0% (50) 23,0% (34,7) 13,5% (38,1%) 9,5% (52,4%)
2016 48,6% (56) 52,8% (39,9) 45,8% (66,7%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: