18-20-M/01 Informační technologie

Informační a databázové systémy

Informační a databázové systémy jsou perspektivním oborem umožňujícím získání širokého rozhledu v oblasti výpočetní techniky. Ve velké míře je zde zastoupeno programování pomocí moderních programovacích jazyků Java a PHP, tvorba webových stránek a práce s databází. Z oblasti hardwaru se jedná o montáže počítačů, instalace operačních systémů, práce se sítí a možnost získání síťového certifikátu CISCO. Škola má k dispozici skvěle vybavené učebny včetně projektorů, kde studenti získávají nové zkušenosti a poznatky při práci na projektech, které jsou vytvářeny s vazbou na praxi. Souvislá praxe v předních SW a HW firmách v regionu je nedílnou součástí studia.Absolventi tohoto oboru mají vysokou pravděpodobnost uplatnění a nadstandardního platového ohodnocení.

Pokud budou pokračovat ve studiu na vysoké škole, jsou velmi dobře připraveni pro obory zaměřené na hardware, software, databázové systémy a počítačové sítě.

Absolvent se uplatní jako: programátor (JAVA, PHP), programátor automatů (OMRON, Siemens), webkodér (html 5, CSS 3), webový programátor, webový grafik, správce OS, správce počítačových sítí, technik IT, pracovník uživatelské podpory, IT obchodník, návrhář a správce databází (ORACLE, MySQL).

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 48,9% (87,9) 41,2% (49,8) 22,2% (94,7%) 100% (0%)
2019 75,7% (93,7) 54,1% (54,7) 1,7% (58,3%) 1,7% (41,7%)
2018 68,5% (83,2) 85,4% (63,5) 65,8% (92,3%) 61,6% (7,7%)
2017 50,2% (80,5) 61,4% (64,1) 33,0% (80%) 27,4% (20%)
2016 77,8% (88,4) 60,6% (68,3) 75,5% (93,8%) 70,4% (6,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 24,6% (37) 12,0% (23,2) 87,4% (87,5%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 15,6% (51) 42,0% (35,4) 20,5% (73,7%) 100% (0%)
2019 12,5% (50) 31,3% (33,7) 7,6% (50%) 1,3% (41,7%)
2018 63,0% (61) 71,8% (43,1) 92,5% (93,3%) 66,1% (6,7%)
2017 20,5% (53) 18,3% (37,9) 21,9% (65,2%) 23,2% (21,7%)
2016 48,9% (60) 57,4% (46,9) 51,1% (79,2%) 82,5% (4,2%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: