69-51-H/01 Kadeřník

Kadeřník

Délka přípravy: 3 roky

Uč. obor je určen pro: dívky, chlapce

Přijímací řízení: bez přijímacích zkoušek

Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška + výuční list

Zdravotní způsobilost: požadujeme souhlasné stanovisko lékaře se zvoleným oborem

Obsah

Všechny kadeřnické a holičské práce, včetně masáží pokožky a volby kosmetických, masážních a regeneračních přípravků.
Od absolventa se vyžaduje profesní etika, kultivované vystupování, umění jednat s lidmi, estetické cítění, pracovní kázeň, znalost cizích jazyků a trvalý a všestranný zájem o rozvoj osobnosti.

Řidičské oprávnění skupiny B (hradí žák)

Uplatnění

Absolvent má možnost uplatnění ve všech zařízeních poskytujících profesionální kadeřnické služby.

Projekt podporují: