škola | Soběslav (okres Tábor)

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESLNÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, SOBĚSLAV, WILSONOVA 405

Střední škola poskytuje střední odborné vzdělávání s různorodým zaměřením, zabezpečuje výchovu a odbornou přípravu v tříletých učebních oborech, vychovává žáky pro výkon povolání ve zvoleném oboru, k bezproblémové integraci do společnosti a k profesnímu uplatnění na trhu práce. Poskytuje také speciálně pedagogickou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Výuka ve všech učebních oborech probíhá dle Rámcových vzdělávacích programů schválených MŠMT, z kterých vychází Školní vzdělávací programy (ŠVP).

Vzdělávání žáků je realizováno prostřednictvím speciálně pedagogických metod a forem učení s využitím názorných pomůcek a didaktické techniky (interaktivní tabule, PC, 3D tiskárny apod.). Výuka se uskutečňuje v moderně vybavených odborných dílnách a učebnách školy a na externích pracovištích v soukromé i státní sféře. Provozujeme vlastní svářečskou školu, pro žáky zajišťujeme kurzy autoškoly, organizujeme odborné exkurze, kulturní akce, přednášky a besedy. Žáci se zúčastňují s úspěchem různých odborných celorepublikových soutěží (opraváři zeměd. strojů, kováři, kuchaři, aranžéři atd.).

Pro veřejnost poskytujeme kadeřnické a masérské služby ve vlastních provozovnách, zajišťujeme zednické, instalatérské, elektrikářské, truhlářské a autoopravářské práce, kurzy svařování, je možnost sjednání zakázkové výroby u oborů květinářské a aranžérské práce, cukrářské a kuchařské práce, pronajímáme tělocvičnu, celoročně zajišťujeme stravování a v době školních prázdnin i ubytování, atd.

Střední odborné učiliště poskytuje výchovu, teoretické vzdělání a odbornou přípravu v tříletých učebních oborech středního vzdělávání. Obory jsou určeny pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku na základní škole. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Obory

23-51-E/01 - Strojírenské práce
(ŠVP: Obrábění kovů)
23-51-H/01 - Strojní mechanik
(ŠVP: Zámečník – zaměření na svařování)
23-56-H/01 - Obráběč kovů
(ŠVP: Obráběč kovů)
26-51-H/02 - Elektrikář - silnoproud
(ŠVP: Elektrikář – silnoproud)
26-52-H/01 - Elektromechanik pro zařízení a přístroje
(ŠVP: Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení)
29-51-E/01 - Potravinářská výroba
(ŠVP: Cukrářské práce)
33-56-E/01 - Truhlářská a čalounická výroba
(ŠVP: Truhlářské práce)
33-56-H/01 - Truhlář
(ŠVP: Truhlář)
36-52-H/01 - Instalatér
(ŠVP: Instalatér-topenář)
36-58-H/01 - Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení
(ŠVP: Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení)
36-67-E/01 - Zednické práce
(ŠVP: Zednické práce)
41-52-E/01 - Zahradnické práce
(ŠVP: Květinářské a aranžérské práce)
41-52-E/01 - Zahradnické práce
(ŠVP: Zahradnické práce)
41-52-H/01 - Zahradník
(ŠVP: Zahradník)
41-55-H/01 - Opravář zemědělských strojů
(ŠVP: Opravář zemědělských strojů)
65-51-E/01 - Stravovací a ubytovací služby
(ŠVP: Kuchařské práce)
69-51-H/01 - Kadeřník
(ŠVP: Kadeřník)
69-53-H/01 - Rekondiční a sportovní masér
(ŠVP: Rekondiční a sportovní masér)
75-41-E/01 - Pečovatelské služby
(ŠVP: Pečovatelské služby)
82-51-H/01 - Umělecký kovář a zámečník, pasíř
(ŠVP: Umělecký kovář a zámečník)

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
2. 4. 2019 - 9. 4. 2019
3. 12. 2012 - 7. 12. 2012
Projekt podporují: