23-51-E/01 Strojírenské práce

Obrábění kovů

Délka přípravy: 3 roky

Uč. obor je určen pro: chlapce

Přijímací řízení: bez přijímacích zkoušek

Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška + výuční list

Zdravotní způsobilost: požadujeme souhlasné stanovisko lékaře se zvoleným oborem

Obsah

Žáci se naučí všechny druhy ručního a strojního zpracování kovů, montáže, demontáže, spojování kovů a další strojírenské práce.

Svářečský kurz ZK 135 1.1 (není součástí ŠVP)

Řidičské oprávnění B (hradí žák)

Projekt podporují: