82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř

Umělecký kovář a zámečník

Délka přípravy: 3 roky

Uč. obor je určen pro: chlapce, dívky

Přijímací řízení: přijetí na základě talentové zkoušky

Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška + výuční list

Zdravotní způsobilost: požadujeme souhlasné stanovisko lékaře se zvoleným oborem

Obsah

Výtvarná výchova, dějiny umění, fotografování, ruční a strojní zpracování kovů, svařování, tepání, kování, restaurátorské a konzervační práce, uměleckokovářské a uměleckozámečnické práce. Základy výpočetní techniky.

Kurz svařování el. obloukem ZK 135 1.1 (žák hradí část nákladů)
Řidičské oprávnění skupiny B (hradí žák)

Uplatnění

Umělecký kovář a zámečník. Odborná příprava je širší, takže absolvent nalezne uplatnění i v příbuzných profesích, např. strojní mechanik, opravář, zámečník apod.

Projekt podporují: