41-52-H/01 Zahradník

Zahradník

Délka přípravy: 3 roky

Uč. obor je určen pro: dívky,chlapce

Přijímací řízení: bez přijímacích zkoušek

Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška + výuční list

Zdravotní způsobilost: požadujeme souhlasné stanovisko lékaře se zvoleným oborem

Obsah

Učební obor připravuje žáky na zvládnutí základních prací v zahradnické výrobě - pěstování zahradnických kultur a jejich rozmnožování, sklizeň a třídění zahradnických produktů, vázání květin, aranžování interiérů, realizace sadovnických úprav včetně údržby zeleně. Žáci získají orientaci v základní obchodní činnosti, v zahradnickém podnikání a osvojí si zásady chování ve styku se zákazníkem.

Uplatnění

Absolventi oboru zahradník nacházejí uplatnění v různých zahradnických provozech a zahradnických prodejnách.

Projekt podporují: