23-56-H/01 Obráběč kovů

Obráběč kovů

Délka přípravy: 3 roky

Uč. obor je určen pro: chlapce, dívky

Přijímací řízení: bez přijímacích zkoušek

Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška + výuční list

Zdravotní způsobilost: požadujeme souhlasné stanovisko lékaře se zvoleným oborem

Obsah

Seznámení s ručním zpracováním kovů. Důkladné znalosti z vrtání, vyhrubování, vystružování, soustružení, frézování a broušení. Obrábění na CNC obráběcích strojích. Základy výpočetní techniky.

Kurz svařování el. obloukem ZK 135 1.1 (není součástí ŠVP)
Řidičské oprávnění skupiny B (hradí žák)

Uplatnění

Jedná se o velmi žádanou a ceněnou profesi. V dnešní době se projevuje velký nedostatek těchto odborníků a je reálný předpoklad, že absolvent tohoto oboru nalezne finančně dobře ohodnocené zaměstnání. Absolventy lze zařadit jako vrtaře, brusiče, soustružníky, frézaře a mají základy pro výkon i náročnějších profesí jako např. horizontkář, obráběč na CNC strojích apod.

Projekt podporují: