65-51-H/01 Kuchař - číšník

Kuchař - číšník

Absolvent se uplatní při výkonu gastronomických povolání, zejména v pozici zaměstnance v různorodých provozech. Po získání nezbytné praxe            v oboru je také připraven na soukromé podnikání v pohostinství či vlastním podniku.
Přitom je akcentována osobnost žáka, zvyšuje se orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

Absolvent kombinuje vědomosti a dovednosti povolání kuchař – kuchařka a číšník – servírka. Zná receptury jídel teplé a studené kuchyně, teplých a studených moučníků a teplých nápojů. Zároveň ovládá techniku obsluhy, přijímání a evidování objednávek, vyúčtování s hostem, získá základní znalost kalkulací a stanovení ceny. Dovede sestavovat jídelní a nápojový lístek dle gastronomických pravidel. Umí používat inventář a ovládá obsluhu zařízení ve stravovacích provozech.

Škola má velké množství sociálních partnerů, nejlepší spolupráci však navázala s podniky Léčebné lázně Luhačovice, a.s., Lázně Luhačovice a. s. a hotelem Zálesí, které žákům nabízejí nejen kvalitní prostředí pro výuku, ale také stabilizační stipendia.

Celá řada žáků absolvuje několikatýdenní stáže v zahraničí v rámci projektů Erasmus+, v r. 2021 - 2022 v Německu, na Maltě a v Portugalsku.

Více informací o oboru získáte: ZDE

Projekt podporují: