65-51-H/01 Kuchař - číšník

Kuchař - kuchařka

Absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti gastronomie, zejména v pozici zaměstnance v různorodých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru je také připraven na soukromé podnikání v pohostinství či vlastním podniku.

Přitom je akcentována osobnost žáka, zvyšuje se orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

Absolvent umí posuzovat potraviny, jejich kvalitu, dietetickou hodnotu a vhodnost pro zpracování. Ví, jak je skladovat a ošetřovat, opracovává běžné druhy masa, včetně zvěřiny a ryb. Umí přípravovat jídla teplé a studené kuchyně, teplé a studené moučníky a teplé nápoje. Zná zásady správné výživy, estetické úpravy jídel. Ví, jak používat inventář a zařízení kuchyně. Dovede sestavovat jídelní a nápojový lístek, vést evidenci zboží, vyřizovat objednávky a vyúčtování je.

Škola má velké množství sociálních partnerů, nejlepší spolupráci však navázala s podniky Léčebné lázně Luhačovice, a.s., Lázně Luhačovice a. s. a hotelem Zálesí, které žákům nabízejí nejen kvalitní prostředí pro výuku, ale také stabilizační stipendia.

Celá řada žáků absolvuje několikatýdenní stáže v zahraničí v rámci projektů Erasmus+, v r. 2021 - 2022 v Německu, na Maltě a v Portugalsku.

Více informací získáte: ZDE

Projekt podporují: