65-51-H/01 Kuchař - číšník

Číšník - servírka

Absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti gastronomie, zejména v pozici zaměstnance v různorodých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru je také připraven na soukromé podnikání v pohostinství či vlastním podniku.
Přitom je akcentována osobnost žáka, zvyšuje se orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

Absolvent zvládá profesní chování a vystupování, umí obsluhovat hosty a používat inventář a zařízení ve stravovacích provozech. Umí připravit slavnostní tabuli, vyřizovat objednávky, osvojil si estetické úpravy jídel a nápojů i dokončování jídel před hostem, včetně míšení nápojů. Naučil se účtovat, sestavovat jídelní a nápojové lístky a menu pro různé příležitosti. Ovládá techniku skladování, ošetřování potravin a nápojů a zjišťování jejich kvality.

Škola má velké množství sociálních partnerů, nejlepší spolupráci však navázala s podniky Léčebné lázně Luhačovice, a.s., Lázně Luhačovice a. s. a hotelem Zálesí, které žákům nabízejí nejen kvalitní prostředí pro výuku, ale také stabilizační stipendia.

Celá řada žáků absolvuje několikatýdenní stáže v zahraničí v rámci projektů Erasmus+, v r. 2021 - 2022 v Německu, na Maltě a v Portugalsku.

Více informací o oboru získáte: ZDE

Projekt podporují: