53-41-H/01 Ošetřovatel

Ošetřovatel

  • specializace: Ošetřovatel - pečovatel
  • 3letý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou a výučním listem
  • podmínka přijetí: ukončená povinná školní docházka a zdravotní způsobilost
  • vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu výkonu povolání

Uplatnění absolventů:

  • zdravotnická a sociální zařízení
  • nemocnice
  • ošetřovatelská centra
  • léčebny dlouhodobě nemocných
  • stacionáře pro osoby se zdrav. postižením
  • zařízení pro seniory, hospice

Součástí studia je odborná praxe. V 1. ročníku v prostorách školy, ve 2. a ve 3. ročníku v Domově seniorů v Třeboni a na různých odděleních nemocnice v Jindřichově Hradci.

Absolvent je schopen poskytovat základní ošetřovatelskou péči a zároveň se ve spolupráci s lékařem podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péči v rozsahu své odborné způsobilosti.
Žáci mohou po získání výučního listu pokračovat v denním nebo dálkovém nástavbovém studiu (obor Podnikání - součástí nabídky školy).

Projekt podporují: