škola | Třeboň (okres Jindřichův Hradec)

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň, Vrchlického 567

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Třeboni nabízí vzdělání v atraktivních studijních i učebních oborech. 

V rámci školních vzdělávacích programů se připravují žáci v ekonomických oborech Obchodní akademie a Cestovní ruch. Oba obory jsou čtyřleté a jsou zakončeny maturitní zkouškou.

Dalšími studijními obory uměleckého zaměření jsou Modelářství a návrhářství oděvů a Výtvarné zpracování skla. U těchto oborů konají uchazeči talentové zkoušky, které  v letošním školním roce proběhnou 6. a 7. ledna 2021. Obory jsou zakončeny maturitní zkouškou.

U tříletých učebních oborů mohou zájemci vybírat z oborů Opravář zemědělských strojů, Mechanik opravář motorových vozidel, Ošetřovatel, Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla a Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů. Obory jsou zakončeny závěrečnou zkouškou, absolventi získají výuční list v daném oboru. Během studia získají žáci oborů Opravář zemědělských strojů a Mechanik opravář motorových vozidel bezplatně řidičské oprávnění skupiny B, C a T  a svářečských průkaz. Absolventi těchto tříletých oborů mohou dále pokračovat ve studiu na naší škole v nástavbovém studiu oboru Podnikání v 2leté denní nebo 3leté dálkové formě.

Studium v oboru Podnikání je zaměřeno na ekonomiku, podnikání, výpočetní techniku, cizí jazyky a je ukončeno maturitní zkouškou.

Škola využívá k teoretické i praktické výuce pracoviště, která jsou vybavena špičkovými technologiemi, tělocvičnou s lezeckou stěnou a squashovou halou. Dojíždějícím žákům jsou k dispozici dva nově zrekonstruované domovy mládeže.

Studenti všech oborů se pravidelně účastní domácích i zahraničních exkurzí (Německo, Itálie, Švýcarsko), výměnných pobytů s našimi partnerskými školami (Slovensko, Itálie, Japonsko, Německo), studentských soutěží (jazykové olympiády, sklářská sympozia, Mladý módní tvůrce,…)

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

63-41-M/02 - Obchodní akademie
(ŠVP: Obchodní akademie)
65-42-M/02 - Cestovní ruch
(ŠVP: Cestovní ruch)
82-41-M/07 - Modelářství a návrhářství oděvů
(ŠVP: Modelářství a návrhářství oděvů)
82-41-M/13 - Výtvarné zpracování skla a světelných objektů
(ŠVP: Výtvarné zpracování skla a světelných objektů)
64-41-L/51 - Podnikání
(ŠVP: Podnikání)
23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel
(ŠVP: Mechanik opravář motorových vozidel)
28-58-H/01 - Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla
(ŠVP: Sklář výrobce a zušlechťovatel skla)
28-63-H/01 - Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů
(ŠVP: Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů)
41-55-H/01 - Opravář zemědělských strojů
(ŠVP: Opravář zemědělských strojů)
53-41-H/01 - Ošetřovatel
(ŠVP: Ošetřovatel)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0 12. místo - krajské kolo Olympiáda v českém jazyce - kategorie SŠ
2018 0 7. místo - ústřední kolo Mladý modní tvůrce - kategorie Volná mladá móda
2017 0 20. místo - krajské kolo Olympiáda v českém jazyce - kategorie SŠ

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
11. 5. 2015 - 14. 5. 2015
23. 4. 2012 - 27. 4. 2012
11. 5. 2009 - 15. 5. 2009
18. 4. 2006 - 18. 4. 2006
11. 3. 2002 - 14. 3. 2002
23. 10. 1998 - 25. 10. 1998
23. 9. 1998 - 23. 9. 1998
Projekt podporují: