28-44-M/01 Aplikovaná chemie

Aplikovaná chemie

Obor 28-44-M/01 APLIKOVANÁ CHEMIE - od 3. ročníku si pak žáci volí zaměření:

  • ANALYTICKÁ CHEMIE - kterým si žáci vytváří základ širokého odborného vzdělávání ve specifikované oblasti chemické kontroly. Zaměření umožní absolventům pracovat jako odborný laborant a pracovník technické kontroly.
  • FARMACEUTICKÉ SUBSTANCE - zaměření poskytuje základní vědomosti o vývoji, výrobě, struktuře a vlastnostech chemických léčiv. Absolvent se uplatní při výkonu povolání chemický technik, v oblasti chemie, farmacie, silikátů, textilu, ve vodním a odpadovém vodohospodářství, kontrolor jakosti, atd.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 15,4% (76,3) 16,3% (37,7) 21,3% (93,3%) 100% (0%)
2019 6,6% (73,2) 11,6% (35,1) 74,6% (96,3%) 72,4% (3,7%)
2018 29,7% (75,8) 32,0% (46,7) 34,2% (80%) 42,0% (15%)
2017 70,7% (84,2) 54,0% (61,7) 26,5% (78,6%) 69,8% (7,1%)
2016 18,1% (71,6) 16,7% (45,1) 21,8% (73,3%) 52,3% (13,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 67,2% (58) 63,5% (44,9) 38,7% (78,6%) 100% (0%)
2019 57,0% (54) 81,2% (50,4) 83,2% (94,1%) 39,6% (5,9%)
2018 79,5% (54) 81,4% (50,8) 88,2% (90,9%) 100% (0%)
2017 82,6% (56) 85,5% (53,7) 42,4% (66,7%) 9,3% (33,3%)
2016 74,3% (55) 72,7% (49,3) 80,3% (83,3%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 65,6% (60) 71,0% (44,1) 81,7% (93,2%) 100% (0%)
2019 67,4% (60) 62,1% (42,0) 45,1% (79,5%) 68,3% (4,5%)
2018 59,9% (60) 48,5% (37,9) 63,4% (83,9%) 52,4% (9,7%)
2017 46,9% (58) 62,5% (49,3) 38,8% (73,9%) 30,4% (17,4%)
2016 48,9% (60) 44,4% (42,5) 42,2% (76,2%) 65,0% (9,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: