37-42-M/01 Logistické a finanční služby

Logistické a finanční služby

Obor 37-42-M/01 LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY - obor je zaměřený na přípravu absolventa jak pro praxi, tak pro další vzdělávání. Absolventi se uplatní především v bankovní, finanční a poštovní sféře. Mohou být vedoucími pracovníky v provozovnách pošt a poštovní přepravy, ale i logistici v dopravě a přepravě nebo logistici skladových operací.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST2 - SOŠ TECHNICKÉ 2
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 40,3% (76,9) 43,1% (36,0) 48,6% (97,1%) 100% (0%)
2019 17,6% (66,3) 17,6% (25,0) 54,9% (85,7%) 70,6% (3,6%)
2018 53,6% (71,6) 52,2% (39,6) 68,1% (89,2%) 63,8% (8,1%)
2017 66,7% (69,5) 55,1% (43,5) 72,5% (84,4%) 75,4% (6,7%)
2016 42,6% (69,0) 38,2% (42,4) 38,2% (72,7%) 51,5% (15,2%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 69,7% (46) 84,8% (38,2) 100% (100%) 100% (0%)
2019 8,6% (28) 45,7% (21,1) 11,4% (20%) 100% (0%)
2018 35,6% (30) 40% (22,7) 37,8% (35,7%) 53,3% (14,3%)
2017 88,9% (53) 91,1% (52,7) 84,4% (72,7%) 44,4% (27,3%)
2016 65,2% (40) 78,3% (36,9) 89,1% (66,7%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 53,4% (54) 47,9% (30,5) 24,7% (67,4%) 100% (0%)
2019 10,5% (47) 14,5% (22,9) 26,3% (63,6%) 73,7% (3,0%)
2018 44,7% (57) 46,1% (33,6) 55,3% (76,5%) 57,9% (9,8%)
2017 63,5% (57) 58,1% (42,6) 74,3% (76,8%) 79,7% (10,7%)
2016 30,6% (52) 34,7% (33,8) 63,9% (73,3%) 66,7% (11,1%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: