29-54-H/01 Cukrář

Cukrář

Obor vzdělání cukrář je určen pro dívky i chlapce. Během studia se žáci učí připravovat tradiční i moderní druhy cukrářských i restauračních moučníků. Příprava spočívá v důsledném dodržováni hygienických zásad, používání mechanického zařízení, kalkulaci výrobků, výrobě moučníků, dohotovení včetně balení, expedici a vyúčtování. Žáci připravují výrobky pro soukromé i firemní akce. Úspěšně se účastní mnoha gastronomických soutěží včetně různých výstav (adventní, vánoční, velikonoční ...). Součástí teoretické přípravy jsou všeobecně vzdělávací a odborné předměty, včetně jednoho cizího jazyka. Uplatnění na trhu práce je velice široké (cukrářské výrobny, prodejny, výroba a prodej zmrzlin..). Obor je vhodný k soukromému podnikání.

 

Projekt podporují: