škola | Městec Králové (okres Nymburk)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Městec Králové

 • Jsme státní školou s dlouholetou tradicí vzdělávání žáků, zřízenou Krajským úřadem Středočeského kraje.  
 • Areál školy, včetně pracovišť praktického vyučování se nachází v Městci Králové. 
 • Škola dlouhodobě spolupracuje s řadou smluvních sociálních partnerů z oblasti služeb, pečovatelství, zdravotnictví, zahradnictví a opravárenství.   
  U mnohých partnerů probíhá výuka praktického vyučování.
 • Hlavním cílem školy je vzdělání žáků v oborech středního vzdělání ukončeného státní závěrečnou zkouškou (výučním listem) a maturitní zkouškou.
 • Škola se dlouhodobě zaměřuje na vzdělávání žáků v gastronomii, sociáních a zdravotnických službách, opravárenství, zahranictví a floristice. 
 • Škola svojí činností plní významnou regionální roli  v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a sociání spolupráce.
 • Hlavní podíl na vzdělanosti a zaměstnanosti absolventů na trhu práce má dlouhodobá spolupráce s významnými regionálními partnery, např. Maso Sedlák Jičín s. r. o., COOP Jednota Nymburk, Zemědělská společnost Městec Králové a. s., Alimpex Praha, Sociální služby Poděbrady, Nemocnice Jičín, Městská nemocnice Městec Králové, Obecní úřad Budiměřice, Velenice, Dymokury, Zahradní centrum Parkon, Zámecká restaurace Clumec nad Cidlinou, Motorest Kopičák atd.
 • Vybrané obory vzdělání (zahradník, opravářské práce, opravář zemědělských strojů a ošetřovatel) jsou zařazeny do stipendijního programu, který podporuje KÚ Středočeského kraje.
 • Pro své žáky škola každoročně připravuje celou řadu kurzů, přednášek, besed, seminářů, workshopů, exkurzí a jiných akcí.
 • Žáci se účastní mnoha soutěží např. gastronom soutěž O pohár blanických rytířů Vlašim, Gastro Poděbrady, Gastronomická soutěž v Lomnici nad Popelkou
 • Každoročně škola pořádá celorepublikovou gastronomickou soutěž "Srdce na talíři", které se účastní více než dvacet škol. Tato soutěž je dlouhodobě podporována Senátem České republiky.
 • Škola již tradičně pořádá "Dny otevřených dveří", vánoční prodejní výstavu, velikonoční výstavu apod.
 • V rámci prevence sociálně patologických jevů probíhají různé akce např. Beseda s Policií ČR, sbírkové dny Světlušky, "Protidrogový vlak".
 • Výchovné a kariérové poradenství zajišťuje pomoc žákům při výběru povolání, informace o uplatnění na trhu práce, možnosti dalšího studia atd.
 • Žáci mají možnost ubytování ve školním domově mládeže, kde je kladen důraz na studijní přípravu žáků a rozvíjení mimoškolních aktivit.
 • V programu celoživotního vzdělávání škola zajišťuje vzdělání v gastronomii a zahradnictví formou profesních kvalifikací a možností studium ukončit výučním listem.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

64-41-L/51 - Podnikání
(ŠVP: Podnikání)
75-41-L/51 - Sociální činnost
(ŠVP: Sociální činnost)
29-54-H/01 - Cukrář
(ŠVP: Cukrář)
41-52-H/01 - Zahradník
(ŠVP: Zahradník)
41-55-E/01 - Opravářské práce
(ŠVP: Opravářské práce)
41-55-H/01 - Opravář zemědělských strojů
(ŠVP: Opravář zemědělských stojů)
53-41-H/01 - Ošetřovatel
(ŠVP: Ošetřovatel)
65-51-E/01 - Stravovací a ubytovací služby
(ŠVP: Stravovací a ubytovací služby)
65-51-H/01 - Kuchař - číšník
(ŠVP: Kuchař - číšník)
66-51-H/01 - Prodavač
(ŠVP: Prodavač květin - florista)

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
17. 1. 2017 - 19. 1. 2017
23. 9. 2011 - 29. 9. 2011
6. 5. 2008 - 12. 5. 2008
16. 5. 2005 - 19. 5. 2005
16. 11. 2000 - 23. 11. 2000
20. 11. 1998 - 20. 11. 1998
Projekt podporují: