41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských stojů

Učební obor určený pro chlapce. Během studia žáci získávají všestranné vědomosti a dovednosti v oblasti ručního a strojního obrábění kovů, oprav traktorů, zemědělských strojů, automobilů a dalších zařízení. Žáci se naučí pracovat s technickou dokumentací, budou umět používat počítačové aplikace při opravárenské činnosti, volit a používat vhodné materiály a technologické postupy výroby. Naučí se vyrábět jednoduché strojní součásti ručním i strojním obráběním. Žáci umí udržovat provozní spolehlivost strojů a zařízení včetně motorových vozidel, odstraňovat zjištěné závady, provádět údržbu strojů a zařízení. Součástí studia je získání řidičského oprávnění skupiny B, C a T. Žáci budou umět svařovat el. obloukem a plamenem. Uplatnění absolventi nachází zejména v oblasti opravárenství a servisních službách.

Obor vzdělání opravář zemědělských strojů je zařazen do stipendijního programu, který je podporován Krajským úřadem Středočeského kraje. 

 

Projekt podporují: