65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

Stravovací a ubytovací služby

Tento obor je určen jak pro chlapce tak dívky se speciálně vzdělávacími potřebami. Žáci se naučí připravovat pokrmy teplé a studené kuchyně, zvládají prostření stolu k různým příležitostem a jednoduchou obsluhu hostů. Získají dovednosti jak nakládat s inventářem a pečovat o něj. Naučí se dodržovat hygienické předpisy v gastronomii, provádí služby spojené s ubytováním a zajišťovat drobnou údržbu. Seznámí se se zásadami kultivované komunikace při styku s hosty. Během studia se žáci účastní mnoha odborných soutěží a výstav.

Uplatnění absolventi nachází především v gastronomických provozech, ubytovacích zařízení, domovech seniorů, lázních a penzionech.

Projekt podporují: