75-41-M/01 Sociální činnost

Sociální činnost

Absolventi se uplatní jako pracovníci sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, např. v domovech pro seniory nebo pro osoby se zdravotním postižením, v centrech denních služeb, denních nebo týdenních stacionářích, v podporovaném bydlení, v pečovatelských nebo asistentských službách, službách pro rodiny s dětmi. Jsou připraveni poskytovat přímou obslužnou péči klientům a podporovat jejich soběstačnost, pomáhat jim při zajišťování domácnosti nebo péče o děti a vykonávat nepedagogickou výchovně-vzdělávací činnost s dětmi i dospělými, také v managementu sociálních služeb, ve veřejnoprávních institucích na úrovni státní správy nebo samosprávy v oblastech sociálního zabezpečení, sociální prevence a prevence kriminality, politiky zaměstnanosti, spravedlnosti, zdravotnictví i školství. Může také pracovat v ústavních zařízeních, centrech krizové pomoci nebo asistenční službě.

Profilové předměty: Sociální politika, sociální péče, zdravotní nauka, péče o klienta, hudební a výtvarná výchova, speciální pedagogika, psychologie a osobnostní výchova

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 32,3% (64,7) 43,9% (27,5) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 45,7% (52) 42,7% (29,4) 31,1% (66,7%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: