škola | Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Jsme střední škola, která svým počtem žáků patří mezi největší školy v Ústí nad Labem. Velký počet žáků na naší škole nás zavazuje k tomu, abychom byli vždy kvalitně připraveni jak po stránce vzdělávací a výchovné, tak po stránce materiální. Chceme, aby naši absolventi byli odborně zdatní, jazykově vybavení, sebevědomí a schopni samostatné práce s PC i komunikace na internetu. 

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

65-42-M/02 - Cestovní ruch
(ŠVP: Cestovní ruch)
75-41-M/01 - Sociální činnost
(ŠVP: Sociální činnost)
64-41-L/51 - Podnikání
(ŠVP: Podnikání)
29-54-H/01 - Cukrář
(ŠVP: Cukrář)
29-56-H/01 - Řezník - uzenář
(ŠVP: Řezník - uzenář)
65-51-E/01 - Stravovací a ubytovací služby
(ŠVP: Kuchařské práce)
65-51-H/01 - Kuchař - číšník
(ŠVP: Číšník - servírka)
65-51-H/01 - Kuchař - číšník
(ŠVP: Kuchař)
66-51-E/01 - Prodavačské práce
(ŠVP: Prodavačské práce)
66-51-H/01 - Prodavač
(ŠVP: Prodavač)
66-52-H/01 - Aranžér
(ŠVP: Aranžér)
66-53-H/01 - Operátor skladování
(ŠVP: Operátor skladování)
75-41-E/01 - Pečovatelské služby
(ŠVP: Pečovatelské služby)
78-62-C/02 - Praktická škola dvouletá
(ŠVP: Praktická škola dvouletá)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2018 1 2. místo - ústřední kolo Gastro Junior Brno – Bidfood Cup - cukrář
22. místo - ústřední kolo Gastro Junior Brno – Bidfood Cup - kuchař
2017 1 1. místo - ústřední kolo Soutěž Gastro Junior Brno- Bidvest Cup - cukrář
24. místo - ústřední kolo Soutěž Gastro Junior Brno- Bidvest Cup - číšník

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
27. 11. 2018 - 30. 11. 2018
7. 11. 2017 - 9. 11. 2017
12. 5. 2015 - 18. 5. 2015
18. 4. 2007 - 19. 4. 2007
2. 2. 2004 - 4. 2. 2004
15. 10. 2001 - 24. 10. 2001
Projekt podporují: