66-51-E/01 Prodavačské práce

Prodavačské práce

Absolvent se uplatní na trhu práce v prodejních zařízeních, především na pozicích pomocné pracovní síly. Absolventi oboru jsou schopni pracovat relativně samostatně, mají základní znalosti o provozu obchodů, znají jejich vybavení a umí s ním aktivně pracovat. Vyznají se v druzích zboží, umí je skladovat, přepravovat, kontrolovat; zvládají obsluhu zákazníka; orientují se v základních dokumentech a tiskopisech.

Profilové předměty: obchodní provoz, zbožíznalství, vedení prodejny

Projekt podporují: