29-56-H/01 Řezník - uzenář

Řezník - uzenář

Absolvent získá vědomosti a dovednosti z oblasti nákupu a přejímky jatečných zvířat, jejich porážení, dělení, třídění, včetně opracování a zpracování masa na polotovary a masné výrobky. Umí posoudit kvalitu jatečných zvířat, ošetřit zvířata a uplatňovat antistresové zásady při zacházení se zvířaty. Naučí se používat nejmodernější technologická výrobní zařízení v jateční a masné výrobě.

Obor vzdělání je zařazený do motivačního programu pro SŠ v Ústeckém kraji - žáci dostávají stipendium.

Profilové předměty: biologie a anatomie, technologie, výživa

 

Projekt podporují: