78-42-M/01 Technické lyceum

Technické Lyceum

Technické lyceum kombinuje výhody gymnázia a odborné školy a je ideální přípravou pro studium na vysoké škole zejména technického směru.

Lyceum je určeno pro chlapce a dívky se zájmem o techniku. Cílem oboru je vybavit absolventy takovými znalostmi a dovednostmi, které jim umožní bez potíží zvládnout vysokoškolské studium technických disciplín. Kromě výuky matematiky a přírodovědných předmětů (fyzika, chemie, ...), která je srovnatelná s výukou na gymnáziích, a všeobecně-vzdělávacích předmětů (včetně studia dvou světových jazyků) jsou součástí učebních plánů i předměty z průmyslové školy - deskriptivní geometrie, práce na počítači, CAD systémy, technické kreslení a průmyslové výtvarnictví.

Další část výuky představuje učivo výběrové, které má studentům umožnit profilaci podle jejich zájmu. Ve třetím a čtvrtém ročníku jsou tak k výběru nabízeny odborné bloky dle požadavků žáků.

Obor je vhodný pro chlapce i děvčata.

Tento obor škola otevírá pouze při dostatečném počtu zájemců o studium!

Výsledky státních maturit za skupinu oborů LYC - LYCEA
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 82,9% (90,5) 86,2% (77,7) 10,6% (75%) 9,8% (25%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 54,2% (53) 33,3% (43,8) 19,4% (60%) 12,5% (20%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 18,9% (62) 31,8% (48,0) 6,8% (66,7%) 8,3% (22,2%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: