škola | Děčín I-Děčín (okres Děčín)

VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.

Děčínská průmyslovka, jak se říká zkráceně, je jedinou technickou školou v Děčíně, která nabízí maturitní a pomaturitní vzdělávání technického zaměření. Vyučování těchto oborů má více než stoletou tradici. Díky tomuto je škola bezprostředně propojena s odbornými firmami, které nabízejí žákům exkurze, praxe, besedy, přednášky a samozřejmě uplatnění v oboru.

Už na škole mají žáci představu, jak bude vypadat jejich profesní budoucnost.

Život na průmyslovce se uskutečňuje na více budovách

Budova „u Labe“

Čsl. Armády 681/10, Děčín I.,

tel. 412 516 136

obory SPŠ

  • Stavebnictví
  • Provoz a ekonomika dopravy

obory VOŠ

  • Inženýrské stavitelství
  • Ochrana památek a krajiny

 

Budova „na Letné“

Slovanská 1000/55, Děčín VI.

tel. 412 535 001

obory SPŠ

  • Strojírenství
  • Elektrotechnika
  • Technické lyceum


Obě budovy škol umožňují studentům výuku v moderních laboratořích a odborných učebnách. Studenti mají možnost pracovat na počítačích, k dispozici je Internet i v mimoškolní době. Jsou zde dílny pro praktické vyučování, strojní i elektro laboratoře a fiktivní firmy, které si studenti sami vedou. Každá budova má vlastní tělocvičnu s posilovnou, která je velmi dobře vybavena, a velké hřiště s tenisovým kurtem.

Studenti s bydlištěm mimo Děčín mají možnost ubytování v nově zrekonstruovaném domově mládeže s vlastní školní jídelnou.

Domov mládeže a školní jídelna, Čsl. armády 1, Děčín I, tel.: 412 510 648

 

Kromě středního odborného vzdělávání škola poskytuje i vyšší odborné vzdělávání v denní i kombinované formě, a to obory:

36-41-N/03 Inženýrské stavitelství - zaměření Železniční stavitelství

36-41-N/06 Ochrana památek a krajiny

 

Videa ke zhlédnutí zde:

Dva v jednom městě

Den otevřených dveří na Slovanské

Vyšší odborná škola

 

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

23-41-M/01 - Strojírenství
(ŠVP: Strojírenství)
26-41-M/01 - Elektrotechnika
(ŠVP: Elektrotechnika)
36-47-M/01 - Stavebnictví
(ŠVP: Stavebnictví)
37-41-M/01 - Provoz a ekonomika dopravy
(ŠVP: Provoz a ekonomika dopravy)
78-42-M/01 - Technické lyceum
(ŠVP: Technické Lyceum)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0.5 1. místo - krajské kolo Florbal (kategorie V. CH)
5. místo - krajské kolo Basketbal (kategorie V. CH)
4. místo - krajské kolo Soutěž v programování SŠ - webové aplikace
2018 2.5
4. místo - krajské kolo Soutěž v programování SŠ - webové aplikace
1. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
6. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - němčina - kategorie III.B
2017 2 1. místo - krajské kolo Soutěž v programování SŠ - webové aplikace
5. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - němčina - kategorie III.B
3. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - španělština - kategorie I

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
21. 2. 2017 - 24. 2. 2017
11. 12. 2006 - 12. 12. 2006
14. 11. 2002 - 14. 11. 2002
8. 10. 2002 - 11. 10. 2002
22. 6. 1999 - 22. 6. 1999
20. 4. 1999 - 22. 4. 1999
23. 9. 1998 - 23. 9. 1998
Projekt podporují: