79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté

Škola pro 21. století

Pro nadané žáky z pátých tříd ZŠ nabízíme studium osmiletého gymnázia všeobecného zaměření ukončené maturitní zkouškou. Školou zpracovaný školní vzdělávací program je zaměřen na kvalitní všestranné vzdělání umožňující další studium na vysoké škole, respektuje osobnost studenta a nabízí studium v přátelské atmosféře. Studentům je od šestého ročníku umožněna profilace v podobě povinně volitelných seminářů (např. jazykové konverzace, literární seminář, přírodovědný seminář, atd.). Studenti prvního ročníku se učí jeden cizí jazyk a od druhého ročníku dva cizí jazyky, angličtinu a němčinu. S výpočetní technikou studenti pracují již od prvního ročníku.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 39,5% (95,8) 21,0% (67,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 38,2% (97,4) 27,1% (71,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 29,4% (90,0) 24,9% (69,2) 100% (100%) 100% (0%)
2017 35,3% (91,6) 26,1% (78,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 72,2% (95,8) 81,2% (91,0) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 47,5% (76) 59,6% (71,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 62,2% (80) 55,4% (72,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 33,2% (68) 23,2% (63,6) 100% (100%) 100% (0%)
2017 20,2% (64) 14,6% (57,5) 8,1% (80%) 100% (0%)
2016 21,7% (68) 22,7% (66,8) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 73,5% (84) 68,3% (79,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 36,2% (77) 46,9% (74,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 25,4% (76) 27,0% (70,1) 100% (100%) 100% (0%)
2017 22,0% (77) 9,8% (68,3) 31,1% (96,2%) 100% (0%)
2016 64% (83) 65,2% (80,8) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: