36-57-E/01 Malířské a natěračské práce

Malířské a natěračské práce

Stručný popis oboru:
Provádění a opravy maleb a nátěrů běžnými technikami na různých podkladech a v různém provedení podle návrhů. Příprava povrchů pro malby a nátěry na omítkách. Míchání a tónování barev. Tapetování.

 

Profil absoloventa:
Po ukončení přípravy v učebním oboru a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent umí připravit všechny druhy nových i starých podkladů pro zhotovení běžné malby a nátěru. Ovládá nanášecí malířské a natěračské techniky. Samostatně řeší harmonické ladění barev. Organizačně připraví pracoviště pro natírání a určí nátěrový systém. Orientuje se ve stavebních výkresech. Umí spočítat plochy a spotřeby materiálů. Ovládá úpravu a údržbu nářadí a pomůcek. Provádí nátěry stavebních konstrukcí, klempířských částí budov, oken, dveří, dřevěného obložení, nenáročný nátěr nábytku apod.

Projekt podporují: