škola | Děčín (okres Děčín)

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o.

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel

V současné době (po sloučení se Střední školou Děčín) škola svou velikostí, naplněností a oborovou skladbou odpovídá ekonomicky dobře fungující organizaci. Zaměření školy ve tříletých strojírenských učebních oborech typu H (Strojní mechanik, Nástrojař, Obráběč kovů) má exkluzivitu v jižní části děčínského okresu. Nejbližší zařízení se stejnou strukturou výuky strojírenských oborů je ve Varnsdorfu a v Teplicích. Pro obor Lodník je škola jedinečná nejen v ČR, ale v celém východním bloku EU. Studují zde proto i první zahraniční žáci Slovensko). Obory typu H zaměřené na stavebnictví (Zedník, Instalatér, Klempíř) jsou dlouhodobě intenzivně požadovány trhem práce a tato poptávka je bohužel zatím nenaplněna. Nejbližší zařízení podobného typu je vÚstí nad Labem – Krásném Březně.

 

 

Škola je zároveň i speciálním školským zařízením, jehož některé obory vzdělání (Stravovací a ubytovací služby, Malířské, lakýrnické a natěračské práce, Zednické práce, Klempířské práce ve stavebnictví, Strojírenské práce) a jejich vzdělávací programy jsou přizpůsobeny potřebám žáků ze základních a speciálních základních škol i žákům s dokončenou povinnou školní docházkou v nižších ročnících ZŠ. Je to jediná škola v jižní části okresu Děčín s obory vzdělání typu E, soustředěnými na jednom místě. Škola poskytuje v učebních oborech střední vzdělání s výučním listem pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku. Nejbližší podobné zařízení (pouze v omezeném rozsahu) je ve Šluknově a ve Varnsdorfu. Nachází tu uplatnění celá řada žáků, pro které je studium tříletého oboru vzdělání s výučním listem typu H nadlimitní, obvykle předčasně ze střední školy odcházejí a končí pak se základním vzděláním na úřadu práce.

 

Škola dále nabízí dvouleté denní nástavbové studium v oboru Podnikání zakončené maturitní zkouškou pro všechny absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem typu H. Existuje zde tedy vertikální i horizontální prostupnost jednotlivých oborů tak, aby byly zohledněny vzdělávací potřeby širokého spektra žáků, včetně těch speciálních a také jejich nabídka není duplicitní.

 

Velmi zásadní změnou je vznik Centra celoživotního vzdělávání jako samostatného úseku školy. Proto jsme se zapojili do projektu UNIV 2 KRAJE a UNIV3, hodláme postupně vytvářet vzdělávací programy pro dospělé ve spolupráci se sociálními partnery (úřad práce, OHK) a spolupracujícími zaměstnavateli. Budeme postupně žádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o získání autorizací pro dílčí kvalifikace jednotlivých oborů vzdělání v rámci Národní soustavy kvalifikací.

 

Lze tedy konstatovat, že všechny obory vzdělání vyučované na této střední škole jsou obory trhem práce velmi žádané a tudíž perspektivní. V případě, že se v blízké budoucnosti podaří vedení školy propojit odbornou praxi žáků stavebních oborů s podnikatelskou sférou do té míry, do jaké se to dosud podařilo u strojírenských oborů (všichni žáci třetích ročníků absolvují veškerý odborný výcvik ve firmách, které jsou přímo sociálními partnery školy), je více méně zajištěno, že všichni absolventi najdou bez problému uplatnění na trhu práce a nezařadí se po ukončení vzdělávání do evidence úřadu práce. A to je nesmírně pozitivní fakt..

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

64-41-L/51 - Podnikání
(ŠVP: Podnikání)
23-51-E/01 - Strojírenské práce
(ŠVP: Strojírenské práce)
23-51-H/01 - Strojní mechanik
(ŠVP: Strojní mechanik)
23-52-H/01 - Nástrojař
(ŠVP: Nástrojař)
23-56-H/01 - Obráběč kovů
(ŠVP: Obráběč kovů)
23-65-H/02 - Lodník
(ŠVP: Lodník)
36-52-H/01 - Instalatér
(ŠVP: Instalatér)
36-57-E/01 - Malířské a natěračské práce
(ŠVP: Malířské a natěračské práce)
36-67-E/01 - Zednické práce
(ŠVP: Zednické práce)
36-67-H/01 - Zedník
(ŠVP: Zedník)
65-51-E/01 - Stravovací a ubytovací služby
(ŠVP: Stravovací a ubytovací služby)
75-41-E/01 - Pečovatelské služby
(ŠVP: Pečovatelské služby)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0 4. místo - krajské kolo Fotbal (kategorie V. CH)
2018 0 9. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - němčina - kategorie III.B

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
17. 2. 2014 - 21. 2. 2014
10. 11. 2011 - 11. 11. 2011
3. 4. 2007 - 4. 4. 2007
11. 3. 2002 - 15. 3. 2002
6. 4. 1999 - 12. 4. 1999
Projekt podporují: