23-51-E/01 Strojírenské práce

Zámečnické práce

Tříletý učební obor typu E. Obor má rozšířenou praktickou výuku a na žáky jsou kladeny menší nároky v teoretické výuce.

Projekt podporují: