škola | Písek (okres Písek)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86

... jistota vaší budoucnosti

Jsme škola s dlouholetou tradicí výuky řemeslných oborů.  Naším cílem je poskytovat kvalitní a moderní odborné vzdělání. Nabízíme studium v řadě zajímavých tříletých učebních oborů a ve dvou čtyřletých maturitních oborech. V dvouletém nástavbovém studiu mohou absolventi všech našich učebních oborů získat maturitu. 

Zájemci o přijetí ke studiu tříletých učebních oborů nekonají přijímací zkoušky.

Obory vzdělávání: stavební obory, gastronomie a služby, autoopravárenství a doprava, zpracování dřeva.

Zveme Vás na dny otevřených dveří, které se konají ve dnech:

29. a 30. ledna 2021 (pátek, sobota) pátek do 17.00 hodin, sobota 8.30 – 12.00

12. a 13. února 2021 (pátek, sobota) pátek do 17.00 hodin, sobota 12.00 – 16.00

Dále můžete využít pravidelnou službu ve škole k poskytování informací o přijímacím řízení - středa vždy do 17.00 hodin a každé úterý a čtvrtek se můžete se školou spojit prostřednictvím aplikace MS Teams v čase od 16.00 do 17.00 hodin - více informací na webových stránkách školy www.sou-pi.cz.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

37-41-M/01 - Provoz a ekonomika dopravy
(ŠVP: Provoz a ekonomika dopravy)
39-41-L/01 - Autotronik
(ŠVP: Autotronik)
33-42-L/51 - Nábytkářská a dřevařská výroba
(ŠVP: Nábytkářská a dřevařská výroba)
36-44-L/51 - Stavební provoz
(ŠVP: Stavební provoz)
64-41-L/51 - Podnikání
(ŠVP: Podnikání)
23-51-E/01 - Strojírenské práce
(ŠVP: Zámečnické práce)
23-55-H/01 - Klempíř
(ŠVP: Klempíř)
23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel
(ŠVP: Automechanik)
29-54-H/01 - Cukrář
(ŠVP: Cukrář)
33-56-H/01 - Truhlář
(ŠVP: Truhlář)
36-52-H/01 - Instalatér
(ŠVP: Instalatér)
36-64-H/01 - Tesař
(ŠVP: Tesař)
36-67-E/01 - Zednické práce
(ŠVP: Zednické práce)
36-67-H/01 - Zedník
(ŠVP: Zedník)
41-52-E/01 - Zahradnické práce
(ŠVP: Květinářské práce)
53-41-H/01 - Ošetřovatel
(ŠVP: Ošetřovatel)
65-51-E/01 - Stravovací a ubytovací služby
(ŠVP: Kuchařské práce)
65-51-H/01 - Kuchař - číšník
(ŠVP: Číšník - servírka)
65-51-H/01 - Kuchař - číšník
(ŠVP: Kuchař)
66-51-H/01 - Prodavač
(ŠVP: Prodavač)
75-41-E/01 - Pečovatelské služby
(ŠVP: Pečovatelské práce)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0.6 3. místo - krajské kolo Fotbal (kategorie V. CH)
23. místo - ústřední kolo Učeň instalatér
24. místo - ústřední kolo Učeň instalatér

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
15. 1. 2019 - 17. 1. 2019
19. 3. 2018 - 22. 3. 2018
12. 3. 2012 - 16. 3. 2012
31. 5. 2006 - 8. 6. 2006
7. 10. 2002 - 11. 10. 2002
10. 9. 1999 - 10. 9. 1999
3. 5. 1999 - 5. 5. 1999
Projekt podporují: