36-47-M/01 Stavebnictví

Stavebnictví - pozemní stavitelství a architektura

Zajímáte se o architekturu a design? Pod vedením zkušeného architekta vás v ateliérové tvorbě naučíme využívat vaše dovednosti při projektování staveb. Výuka probíhá v moderních softwarových programech. Získáte vědomosti o rozpočtování staveb, výstavbě a projektování rodinných domů, dřevostaveb, budov občanské vybavenosti, nízkoenergetických a pasivních domech. Využijte 70 let zkušeností naší školy a studujte obor stavebnictví. Toto zaměření si vyberete na konci 2. ročníku.

Obor je podporován stipendijními programy, max. výše firemního stipendia podle ročníku vzdělávání činí  20.000,- ročně. Dále studenti zdarma využívají řadu softwaru.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 47,1% (87,4) 39,4% (49,2) 24,9% (95,8%) 11,8% (4,2%)
2019 30,4% (86,8) 33,1% (48,6) 66,9% (94,7%) 64,1% (5,3%)
2018 29,7% (75,8) 55,7% (54,1) 11,4% (62,5%) 8,2% (37,5%)
2017 - - - -
2016 13,9% (65,3) 21,8% (48,6) 9,3% (61,5%) 14,8% (30,8%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 76,6% (60) 90,5% (54,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 96,6% (72) 95,3% (58,6) 100% (100%) 100% (0%)
2018 50,3% (46) 50,9% (40,0) 40,4% (63,6%) 47,2% (9,1%)
2017 10,5% (32) 14,0% (27,2) 15,7% (45%) 51,2% (10%)
2016 27,9% (38) 25,1% (29,6) 21,3% (46,9%) 8,2% (40,6%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 85,3% (64) 87,1% (51,0) 77,7% (92,3%) 17,4% (2,6%)
2019 98,2% (68) 89,7% (52,0) 91,1% (96,4%) 74,1% (3,6%)
2018 99,1% (76) 98,7% (63,0) 48,9% (78,9%) 21,6% (21,1%)
2017 46,9% (58) 41,5% (44,1) 47,8% (78,3%) 45,5% (13,0%)
2016 48,9% (60) 71,7% (50,4) 14,8% (57,8%) 8,5% (37,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: