23-45-L/51 Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU:

Čtyřletý studijní obor Mechanik seřizovač je vhodný pro chlapce i dívky. Žáci jsou připravováni v oblasti odborné teorie a v oblasti praktické výuky strojírenského zaměření. Úspěšným studiem získají úplné střední odborné vzdělání s maturitou. Absolventi mají praktické znalosti v třískovém obrábění kovových i nekovových materiálů, seřizování, zkoušení a údržby konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů a linek, včetně základů automatizace (elektrotechnika, pneumatika a hydraulika). Umí seřizovat příslušné nástroje, používat délková měřidla a přístroje a vyhodnotit jakosti a kvality výroby. Absolventi jsou schopni obsluhovat, kontrolovat a programovat NC a CNC stroje. Orientují se v navrhování technologických postupů pro výrobu strojních součásti, zhotovují programy, tyto programy umí odladit a zahájit výrobu dílců. Absolventi mají potřebné znalosti z oblasti technického kreslení a konstrukce výkresů v programu SolidWorks, včetně strojní programování v prostředí Surfcamu. Ovládají uživatelský software pro vedení technické administrativy oboru.


   

Perspektivní obor si cení i společnost Schaeffer Production CZ


Dosažená kvalifikace:

- úplné střední odborné vzdělání – maturitní vysvědčení.

Uplatnění absolventů:

- seřizovač číslicově řízených obráběcích strojů a linek,
- programátor CNC strojů,
- vybrané technicko-hospodářské funkce provozního charakteru, např. kontrola jakosti výroby, plánování výroby, technolog apod.,
- po příslušné praxi jako mistr provozu.
Možnosti dalšího studia:
- studium na vysoké škole,
- další pomaturitní studium.
Přijímací podmínky:
- splněná povinná školní docházka,
- přijímací řízení.


 
Projekt podporují: