23-51-H/01 Strojní mechanik

Zámečník

CHARAKTERISTIKA UČEBNÍHO OBORU

Tříletý učební obor Strojní mechanik - Zámečník je vhodný pro chlapce a dívky, kteří mohou získat střední odborné vzdělání příslušného zaměření. Získané znalosti a dovednosti jim umožní samostatné pracovní činnosti při opravách, montážích a seřizování strojů a zařízení. Osvojí si dovednosti při ručním zpracování kovů, základech strojního obrábění, soustružení, vrtání a frézování, svařování elektrickým obloukem, montáži potrubí a výrobě jednoduchých ocelových konstrukcí. Dále se naučí číst technické výkresy, měřit a kontrolovat funkci a přesnost výrobků. Absolventi mohou získat svářečský průkaz pro svařování elektrickým obloukem a řezání kyslíkem. Ve třetím ročníku je výuka profilována na konkrétní povolání. Podle specializace výuka probíhá i na jednotlivých pracovištích výrobních společností.

   

Dosažená kvalifikace:

- střední odborné vzdělání – výuční list,
- svařování elektrickým obloukem – svářečský průkaz,
- řezání kyslíkem – osvědčení.


Uplatnění absolventů:

- při montážích strojů a zařízení,
- ve strojovnách,
- v opravárenských provozech,
- ve svařovnách,
- ve strojních klempírnách,
- v údržbářských provozech,
- absolventi mají potřebnou kvalifikaci pro získání živnostenského listu.


Možnosti dalšího studia:

- přestup velmi dobrých studentů do 2.ročníku maturitního oboru,
- pokračovat ve studiu ve dvouletém nástavbovém studiu.


Přijímací podmínky:

- splněná povinná školní docházka,
- přijímací řízení na základě výsledků ze základní školy.

 

Projekt podporují: