28-52-H/01 Chemik

Provozní chemik

3-letý učební obor

Projekt podporují: