39-08-M/01 Požární ochrana

Chemik požární ochrany, Požární prevence a bezpečnost práce

4-letý maturitní obor

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST2 - SOŠ TECHNICKÉ 2
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 56,9% (80) 68,1% (44,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 43,1% (76,9) 45,1% (35,8) 82,4% (95%) 66,7% (5%)
2018 46,4% (70,0) 44,9% (37,8) 66,7% (88,9%) 55,1% (11,1%)
2017 75,4% (72,6) 59,4% (44,0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 51,5% (74,7) 80,9% (61,0) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 78,8% (51) 78,8% (35,2) 54,5% (70%) 100% (0%)
2019 14,3% (32) 62,9% (29,8) 20% (36,8%) 31,4% (21,1%)
2018 66,7% (42) 53,3% (30,0) 40% (36,8%) 20% (36,8%)
2017 73,3% (45) 62,2% (34,3) 48,9% (33,3%) 13,3% (55,6%)
2016 84,8% (46) 82,6% (38,6) 43,5% (37,5%) 15,2% (37,5%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 80,8% (58) 86,3% (40,7) 91,8% (96,6%) 100% (0%)
2019 44,7% (54) 35,5% (29,3) 50% (71,8%) 46,1% (12,8%)
2018 64,5% (60) 73,7% (41,7) 44,7% (71,4%) 21,1% (28,6%)
2017 78,4% (60) 82,4% (49,0) 54,1% (66,7%) 28,4% (33,3%)
2016 84,7% (62) 87,5% (50,4) 47,2% (68%) 34,7% (24%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: