53-44-M/03 Asistent zubního technika

Obor asistent zubního technika

Charakteristika oboru

Absolvent studijního oboru asistent zubního  technika je po absolvování nástupní praxe schopen vykonávat činnost asistenta zubního technika ve všech typech stomatologických laboratoří. Odborná způsobilost se uplatňuje i v jiných oborech, a to nejvíce v plastické chirurgii, ORL, neurologii, ve výzkumných ústavech, výrobě a obchodě příslušného zaměření.
Odborná složka profilu absolventa je charakterizována schopností aplikovat na konkrétní případy získané vědomosti a dovednosti, které umožní absolventovi uplatnit se v oblasti:

  • Zhotovování všech druhů stomatologických protéz a ortodontických léčebných pomůcek
  • Technologie zpracování všech stomatologických materiálů, zacházení s přístrojovým vybavením zubních laboratoří a jeho běžné údržby
  • Organizace a ekonomiky výroby stomatologických protéz a léčebných pomůcek ve stomatologické laboratoři

Možnosti uplatnění absolventů

Absolventi naší školy, obor asistent zubního technika, se mohou uplatnit v zubních laboratořích jako zubní technici, ve fantomových učebnách pro zubní lékaře.
Mohou se podílet na prezentaci nových výrobků pro firmy s dentálním materiálem a mohou dentálním materiálem zásobovat zubní laboratoře.
V neposlední řadě najdou uplatnění v zubní ordinaci jako instrumentářky a nabízí se i obor dentální hygienista.
Na naši školu navazuje studium na lékařské fakultě, obor stomatologie. 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SZD - SOŠ ZDRAVOTNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 91,9% (79) 82,3% (36,8) 79,0% (95,9%) 22,6% (2,7%)
2019 77,4% (75,3) 77,4% (33,4) 69,8% (87,8%) 67,9% (4,9%)
2018 65,6% (63,7) 62,3% (30,4) 77,0% (87,6%) 75,4% (3,1%)
2017 80,6% (67,9) 71,0% (40,8) 80,6% (87,3%) 82,3% (1,6%)
2016 57,4% (64,7) 50,8% (37,0) 65,6% (84,5%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 100% (43) 92,3% (41,2) 100% (87,5%) 100% (0%)
2019 63,6% (35) 90,9% (22,5) 81,8% (60%) 100% (0%)
2018 100% (64) 100% (51,2) 92,3% (71,4%) 11,5% (28,6%)
2017 86,4% (40) 86,4% (33,1) 100% (85,7%) 100% (0%)
2016 64,3% (32) 89,3% (33,6) 67,9% (46,2%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 33,3% (42,1) 26,7% (21,1) 33,3% (36,4%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 66,7% (49,5) 73,3% (34,7) 100% (100%) 100% (0%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 50% (61,1) 50% (36,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 82,3% (56) 91,9% (40,6) 75,8% (84,3%) 27,4% (2,4%)
2019 80,3% (59) 72,1% (38,2) 75,4% (81,5%) 77,0% (3,7%)
2018 70,5% (56) 63,9% (31,1) 59,0% (75%) 70,5% (4,8%)
2017 56,5% (54) 50% (39,2) 87,1% (84,3%) 85,5% (1,4%)
2016 65,6% (58) 67,2% (44,4) 93,4% (91,0%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: