63-41-M/02 Obchodní akademie

Obchodní akademie

Přijímací řízení:
-prospěch z 8. a 9. třídy
-jednotná přijímací zkouška
-
písemný test zČeského jazyka a literatury a Matematiky

Výhody studia:
-značnýpočet hodin je věnován výuce cizích jazyků angličtině, němčině, španělštině,ruštině,francouzštině
-všichni studenti povinně studují dva cizí jazyky sdůrazem na jazyk maturitní, od třetího ročníku volitelně i třetí cizí jazyk, nechybí ani konverzace vcizích jazycích
-součástí výuky jazyků jsou i exkurze do Velké Británie, Německa či Rakouska, možné jsou i zahraniční odborné praxe a výměnné jazykové pobyty
-své jazykové schopnosti mohou studenti během školní docházky zúročit i složením státní jazykové zkoušky či získáním mezinárodního jazykového certifikátu zobecné angličtiny Cambridge English, jehož je škola akreditovaným střediskem
-tradiční součástí výuky je písemná a elektronickákomunikace
-kvalitní vybavení školy pět učeben výpočetní techniky, specializovaná učebna psaní na klávesnici, čtyři jazykové laboratoře, knihovna + studovna-fiktivní firma

Zakončení studia: maturitní zkouška
a)společná část
-didaktický test zčeského jazyka a literatury a didaktický test zcizího jazyka nebo matematiky
b)profilová část
-písemná a ústní zkouškazčeského jazyka literatury
-písemná a ústní zkouškazcizího jazyka (pokud byl zvolenvespolečné části)
-praktická odborná prácena PC
-ústní zkouška zpředmětů ekonomika a účetnictví

Uplatnění absolventů
-sekretářky,účetní, ekonomové, obchodní zástupci
-manažeři a úředníci bank, pojišťoven
-administrativa ve státní správě a na úřadech
-management firem a podniků, soukromí podnikatelé, finanční a daňoví poradci

Absolventi tohoto programu mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách vČR i zahraničí, zaměřených zejména na ekonomiku, podnikání a studium jazyků.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 42,3% (80) 52,0% (44,6) 56,9% (98,0%) 100% (0%)
2019 64,9% (88,4) 74,6% (52,2) 82,5% (96,6%) 71,1% (3,4%)
2018 83,9% (81,1) 79,7% (52,9) 81,4% (95%) 74,6% (1,7%)
2017 60% (77,9) 61,7% (59,1) 37,5% (80,4%) 34,2% (17,4%)
2016 74,0% (85,3) 63,4% (63,3) 51,2% (87,9%) 44,7% (10,6%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 63,2% (47) 57,9% (31,7) 68,4% (75%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 70,7% (46) 65,5% (38,7) 82,8% (75%) 39,7% (12,5%)
2016 98,4% (66) 96,8% (56,4) 36,5% (50%) 4,8% (50%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 82,4% (64) 84% (48,5) 68% (87,8%) 100% (0%)
2019 92,9% (68) 94,4% (56,5) 97,6% (96,8%) 74,6% (3,2%)
2018 81,4% (64) 87,3% (50,5) 91,5% (95,2%) 78,8% (1,6%)
2017 53,7% (60) 48,0% (49,1) 58,5% (81,5%) 35,8% (16,7%)
2016 69,1% (66) 70,7% (54,3) 52,0% (84,3%) 40,7% (12,9%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: