škola | Jihlava (okres Jihlava)

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb Jihlava

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Výuka je realizována v rámci nového subjektu s názvem Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. Ředitelství školy se nachází v novém a moderně vybaveném areálu v ulici Karoliny Světlé, nedaleko autobusového nádraží. Všechny součásti školy jsou snadno dostupné veřejnou dopravou.

Výuka je dále realizována na odloučených pracovištích, kde jsou k dispozici nejenom učebny k výuce všeobecných předmětů, ale zejména odborné učebny se specializovaným vybavením. Škola je státní, výuka je bezplatná. Součástí školy jsou i provozovny pro odborný výcvik, domov mládeže, školní jídelny, tělocvičny a sportovní areál. Pro všechny žáky zajišťujeme teoretickou i praktickou výuku.

Pro zájemce pak ubytování na DM první kategorie s vlastním sociálním zařízením a celodenní školní stravování na velmi dobré úrovni. Při výuce všech oborů dosahujeme velmi dobrých výsledků nejen v regionálním, ale i v celostátním měřítku.

 

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

29-42-M/01 - Analýza potravin
(ŠVP: Potraviny a výživa)
53-41-M/03 - Praktická sestra
(ŠVP: Praktická sestra)
63-41-M/01 - Ekonomika a podnikání
(ŠVP: Řízení sportu)
63-41-M/02 - Obchodní akademie
(ŠVP: Obchodní akademie)
69-41-L/01 - Kosmetické služby
(ŠVP: Kosmetička)
34-56-L/51 - Fotograf
(ŠVP: Fotografie a multimédia)
53-41-H/01 - Ošetřovatel
(ŠVP: Ošetřovatel)
65-51-H/01 - Kuchař - číšník
(ŠVP: Kuchař - číšník)
66-51-H/01 - Prodavač
(ŠVP: Prodavač)
69-51-H/01 - Kadeřník
(ŠVP: Kadeřník)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 2
1. místo - krajské kolo Volejbal (kategorie V. D)
5. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
1. místo - krajské kolo Florbal (kategorie V. D)
2018 0
31. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ kategorie V
9. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
15. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
2017 0 7. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
13. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
22. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
19. 2. 2018 - 23. 2. 2018
4. 1. 2012 - 11. 1. 2012
2. 3. 2001 - 9. 3. 2001
Projekt podporují: