63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Řízení sportu

Přijímací řízení:
a) prospěch z 8. a 9. třídy
b) jednotné zadání přijímacích zkoušek -ČJL + MAT
c) sportovní kritéria (výkonnostní předpoklady)

Výhody studia:
-vzdělávací program navazující na rozvoj individuální sportovní přípravy a odpolední tréninkovou činnost
-spolupráce skluby FC VYSOČINA Jihlava (fotbal), HC DUKLA Jihlava (hokej)
-možnost získání kvalifikace trenér fotbalu B licence a rozhodčí fotbalu
-výuka sportovního managementu vanglickém jazyce

Zakončení studia:maturitní zkouška
a)společná část
-didaktický test zčeského jazyka a literatury
-didaktický test zcizího jazyka nebo matematiky
b)profilová část
-ústní zkoušky zpředmětů tělovýchova a sport a zmanagementu a marketingu a maturitní písemná práce sobhajobou zodborných předmětů
-písemná a ústní zkouška zčeského jazyka a literatury, písemná a ústní zkouška zcizího jazyka (pokud zvolen ve společné části)

Uplatnění absolventů:
-na ekonomických úsecích podniků různých právních forempůsobících zejména voblasti sportu
-voblasti managementu a marketingu sportovních organizací, klubů a tělovýchovných jednot-vobchodních organizacích
-při vedení volnočasových aktivit

Absolventi tohoto programu mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách, zaměřených zejména na ekonomiku a podnikání, tělovýchovu a sport, obchod a marketing

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 41,5% (76,3) 31,6% (33,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 23,6% (70,5) 16,4% (27,7) 76,4% (94,1%) 65,7% (5,9%)
2018 53,1% (72,1) 48,6% (38,6) 74,0% (88,9%) 100% (0%)
2017 40% (67,4) 33,1% (38,9) 81,1% (91,3%) 81,1% (4,3%)
2016 59,6% (74,7) 58,5% (52,6) 73,7% (89,5%) 60,8% (10,5%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 57,0% (55) 50,6% (32,2) 75,6% (86,4%) 100% (0%)
2019 33,3% (53) 34,5% (32,5) 79,2% (88,2%) 68,5% (5,9%)
2018 9,5% (46) 12,3% (21,9) 51,4% (72,7%) 100% (0%)
2017 52,0% (56) 36,3% (38,6) 91,6% (91,3%) 82,1% (4,3%)
2016 10,3% (50) 34,9% (35,6) 29,7% (65%) 68,6% (10%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: