34-56-L/51 Fotograf

Fotografie a multimédia

Přijímací řízení:
a) prospěch z 8. a 9. třídy
b) jednotnézadání přijímacích zkoušek -ČJL + MAT
c) zdravotní způsobilost potvrzená lékařem na přihlášce ke studiu

Výhody studia:
-zvládnutí klasické analogové i digitální fotografie
-práce s grafickými softwary, reklamní grafika
-tvorba filmového záznamu a práce s ním
-mediální podpora ve školních projektech, vlastní tvorba

Zakončení studia:maturitní zkouška
a)společná část
-didaktický test zčeského jazyka a literatury
-didaktický test zcizího jazyka nebo matematiky
b)profilová část
-ústní zkouška zpředmětů fotografie a filmová tvorba, ústní zkouška spraktickým úkolem ze skupinypředmětů digitální média a grafika, praktická zkouška zodborného výcviku
-písemná a ústní zkouška z českého jazyka a literatury, písemná a ústní zkouška zcizího jazyka (pokud zvolen ve společné části)

Uplatnění absolventů:
-fotografové
-pracovníci reklamních a propagačních oddělení firem
-pracovníci regionálních médií

Absolventi tohoto programu mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách, zaměřených zejména na fotografii, multimédia a propagaci.

Projekt podporují: