69-41-L/01 Kosmetické služby

Kosmetička

Přijímací řízení:
a) prospěch z
8. a 9. třídy
b) jednotnézadání přijímacích zkoušek -ČJL + MAT
c) zdravotní způsobilost potvrzená lékařem na přihlášce ke studiu

Výhody studia:
-během 1. ročníku možnost přestoupit do oboru kadeřník bez rozdílových zkoušek
-po úspěšném ukončení studia možnost za 1 rok absolvovat obor kadeřník
-možnost absolvovat zahraniční stáže

Zakončení studia:maturitní zkouška
a)společná část
-didaktický test zčeského jazyka a literatury
-didaktický test zcizího jazyka nebo matematiky
b)profilová část
-2 ústní zkoušky zpředmětů kosmetika a zdravověda a praktická zkouška zodborného výcviku
-písemná a ústní zkouška zčeského jazyka a literatury, písemná a ústní zkouška zcizího jazyka (pokud zvolen ve společné části)

Uplatnění absolventů:
-kosmetičky v kosmetických salónech
-manikérky a pedikérky
-pracovnice v obchodech s drogérií a parfumérií

Absolventky tohoto programu mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách, zaměřených zejména na zdravotnictví (např. farmaceutický laborant, fyzioterapeut) a učitelství zdravotnických předmětů.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů UOS - SOU NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 22,0% (58,4) 22,0% (18,0) 59,3% (90,9%) 100% (0%)
2019 51,7% (68,4) 54,0% (26,0) 67,8% (82,1%) 73,6% (3,6%)
2018 30,9% (53,7) 28,7% (20,7) 51,1% (68,8%) 62,8% (9,4%)
2017 35,9% (55,3) 30,1% (24,9) 47,6% (65,4%) 65,0% (15,4%)
2016 43,9% (57,9) 46,7% (30,9) 88,8% (88,9%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 64,5% (50) 61,3% (27,9) 73,1% (77,3%) 100% (0%)
2019 68,8% (52) 78,6% (32,5) 86,6% (83,3%) 75,9% (3,3%)
2018 83,8% (58) 75,8% (32,2) 71,7% (71,4%) 65,7% (8,6%)
2017 76,4% (56) 73,6% (41,7) 47,3% (59,3%) 54,5% (18,5%)
2016 83,3% (59) 92,1% (46,9) 100% (94,4%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: