53-41-M/03 Praktická sestra

Praktická sestra

Přijímací řízení:
-prospěch z 8. a 9. třídyzákladní školy-jednotná přijímací zkouška
-
písemný testzČeského jazyka a literatury a Matematiky
-zdravotní způsobilost potvrzená lékařem na přihlášce ke studiu

Výhody studia:
-vysoká míra zaměstnanosti na trhu práce vzhledem kdemografickému vývoji společnosti
-získání teoretických znalostí a praktických dovedností vširoké oblasti ošetřovatelské péče
-odborná praxe a exkurze vrůzných zdravotnických a sociálních zařízeních
-možnost absolvování zahraniční praxe
-dosažení kvalitního jazykového vzdělání umožňující výkon práce vzahraničí
-po úspěšném ukončení 4. ročníku (bez vykonání maturitní zkoušky) možnost vykonávat povolání Ošetřovatel

Zakončení studia:maturitní zkouška
a)společná část
-didaktický test zčeského jazyka a literatury
-didaktický test zcizího jazyka nebo matematiky
b)profilová část
-ústní zkouška zpředmětů Ošetřovatelství, jedna povinně volitelná ústní zkouška zpředmětů Somatologie, Psychologie a komunikace a praktická zkouška zpředmětu Ošetřování nemocných
-písemná a ústní zkouška zčeského jazyka a literatury, písemná a ústní zkouška zcizího jazyka (pokud je zvolen ve společné části)

Uplatnění absolventů:
-ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru
-vdomácí ošetřovatelské a hospicové péči, vléčebnách dlouhodobě nemocných
-současný trh práce vykazuje nedostatek zdravotnických pracovníků a možnosti uplatnění budou vdalších letech ještě vzrůstat

Absolventi tohoto programu mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách, zaměřených zejména na zdravotnické a sociální obory.Na naší škole nabízíme oboryDiplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaná dětskásestra

Projekt podporují: