66-51-H/01 Prodavač

Prodavač

Předpoklady k přijetí: Výběrové řízení: prospěch z 8. a 9. třídy, bez přijímacích zkoušek. Zdravotní způsobilost potvrzenou lékařem na přihlášce ke studiu.

Výhody studia:
-spolupráce s významnými firmami v regionu působícími v oblasti obchodu (Prior,Doubek, Billa)
-školní pracoviště na odborný výcvik
-obor je zaměřen na všechny sortimenty prodávaného zboží

Zakončení studia:jednotná závěrečná zkouška svýučním listem
a)praktická zkouška zodborného výcviku
b)písemná a ústní zkouška zodborných předmětů

Uplatnění absolventa:
-při výkonu povolání prodavač nebo pokladník vobchodě
-vykonávání provozní a obchodně provozní funkce vobchodních organizacích
-jako samostatný obchodní zástupce-možnost pokračování ve dvouletém nebo tříletém nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou

Projekt podporují: