53-41-H/01 Ošetřovatel

Ošetřovatel

Přijímací řízení:
-prospěch z 8. a 9. třídyzákladní školy
-bez přijímacích zkoušek
-zdravotní způsobilost potvrzená lékařem na přihlášce ke studiu

Výhody studia:
-vysoká míra zaměstnanosti na trhu práce vzhledem k demografickému vývoji společnosti
-získání teoretických znalostí a praktických dovedností v široké oblasti ošetřovatelství
-praxe a exkurze v různých zdravotnických a sociálních zařízeních

Zakončení studia:jednotná závěrečná zkouška s výučním listem
-praktická zkouška z odborného výcviku
-písemná a ústní zkouška z odborných předmětů

Uplatnění absolventů:
-ve zdravotnických zařízeních: zejména nemocnice, ošetřovatelská centra, domácí ošetřovatelská péče, léčebny pro dlouhodobě nemocné, hospic
-vsociálních zařízeních: ústavy sociální péče, zařízení pro seniory, stacionáře pro osoby se zdravotním postižením
-současný trh práce vykazuje nedostatek zdravotnických pracovníků a možnostiuplatnění budouvdalších letech ještě vzrůstat

Projekt podporují: