79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté

Gymnázium všeobecné * zaměření na předškolní pedagogiku a pedagogiku volného času * zaměření na cizí jazyky

Jsme škola rodinného typu s individuálním přístupem k žákům vytvářejícím příjemné vzdělávací klima

79–41-K/41 Gymnázium se zaměřením všeobecným

      Výuka angličtiny a dalšího cizího jazyka podle vlastní volby (němčina, ruština)

      Posílená matematika

79–41-K/41 Gymnázium se zaměřením na předškolní pedagogiku a pedagogiku volného času

      Výuka angličtiny a dalšího cizího jazyka podle vlastní volby (němčina, ruština)

      Odborné profilové předměty: pedagogika a pedagogika volného času, psychologie, zdravotní nauka, komunikační dovednosti

79–41-K/41 Gymnázium se zaměřením na rozšířenou výuku jazyků

      Výuka tří cizích jazyků (povinně angličtina + jeden cizí jazyk, oba posílené konverzací, od třetího ročníku třetí cizí jazyk)

 

Nabízíme:

 • Moderně vybavené a prostorné učebny
 • Notebook pro žáky gymnázia na dobu studia (i pro osobní užívání)
 • WiFi připojení v celé škole
 • Příprava na jazykové zkoušky Cambrige English (KET, PET, FCE, CAE) přímo na naší škole
 • Možnost účasti v mezinárodních projektech
 • Zahraniční stáže, zájezdy, výměnné pobyty
 • Široká nabídka kroužků a volnočasových aktivit – vzdělávacích, jazykových, výtvarných, sportovních, čtenářský klub a klub deskových her, knihovna, čítárna a školní klub.
 • Nabídka volitelných seminářů podle zaměření
 • Sportovní vyžití v tělocvičně, posilovně i na venkovních hřištích
 • Lyžařský kurz, sportovně turistický kurz, vodácký kurz
 • Možnost ubytování, stravování a občerstvení v budově školy

Další informace a zajímavosti najdete ZDE

 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 7,5% (84,2) 8,2% (49,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 94,4% (97,9) 60,2% (65,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 15,4% (80) 14,6% (52,3) 100% (100%) 100% (0%)
2017 9,2% (76,9) 7,7% (50,7) 21,0% (92,9%) 18,5% (7,1%)
2016 31,9% (87,9) 53,1% (78,0) 18,1% (90,9%) 17,3% (9,1%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 22,9% (58) 15,4% (51,8) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 51,9% (74) 37,4% (60,6) 16,3% (94,1%) 100% (0%)
2019 9,8% (64) 9,4% (52,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 50,9% (74) 32,5% (62,3) 100% (100%) 100% (0%)
2017 28% (72) 25,8% (66,0) 24% (93,3%) 17,1% (6,7%)
2016 68,1% (78) 53,7% (71,7) 26,7% (93,8%) 20,7% (6,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: